Obveznosti pri mednarodnem transportu

Poslovanje s tujino je za mnoge podjetnike odlična priložnost, saj odpira nove trge in obilo novih potencialnih strank. Za mnoga podjetja je prav mednarodno poslovanje pot do uspeha, a kaj lahko se zgodi, da bo to tudi poguba ali pa vsaj neprijetna izkušnja, če se preko meja podamo prehitro in brez ustrezne priprave. Že carinjenje robe lahko preseneti z visokimi stroški in dodatnimi zapleti, paziti pa je treba še na cel kup drugih morebitnih težav in ovir. In to le pri transportu, da ne omenjamo še preglavic, ki se pojavljajo pri dejanskem poslovanju z razmeroma neznanim trgom.

Carinjenje robe

Za mnoge se bo kot največji izziv izkazal transport blaga preko državnih mej. Medtem ko imajo posamezne države precej dobro urejene pogoje za poslovanje in tovorjenje blaga znotraj svojega ozemlja, je prevoz v tujino ali iz nje običajno povsem drugačna izkušnja. Nekoliko sicer pomaga Evropska unija, ki trgovanje med posameznimi članicami res močno olajša, a pogosto se zgodi, da je treba poslovati tudi z državami, ki niso članice. V takšnih primerih je carinjenje robe lahko kar velika preglavica, predvsem pa znaten strošek za uvoznike, ki niso pripravljeni na vse carinske obveznosti.

Carinjenje robe pri uvozu iz tretjih držav poteka na državni meji, je pa sicer nekoliko odvisno odtočnih okoliščin in veljavnih mednarodnih sporazumov. Prav tako je od primera odvisno, kakšne obveznosti bodo pravzaprav vključene v carinski postopek. Od stroškov lahko izpostavimo dva, ki se najpogosteje pojavljata – prvi so carinske dajatve in stroški samega postopka, drugi pa je davek na dodano vrednost. Oboje lahko predstavlja znaten strošek, lahko pa se plačilom carinskih dajatev in tudi DDV-ja izognemo – odvisno seveda od primera.

Jasno pa je, da je za carinjenje robe pametno poiskati strokovno pomoč. Logistični partner na tem področju močno poenostavi poslovanje s tujino, lahko pa celo sam poskrbi tudi za mednarodne prevoze.