Hidravlične črpalke poskrbijo za pretok hidravličnega olja po hidravličnih ceveh

Hidravlične črpalke poskrbijo za pretok hidravličnega olja po hidravličnih ceveh

Hidravlika se v traktorje vgrajuje vse od leta 1939, njena glavna funkcija pa je prenos energije s pomočjo hidravlične tekočine. Najpogosteje se uporabljajo hidravlična olja, ki imajo izjemno majhno stisljivost, dober odvod toplotne energije, dobro mažejo gibljive dele, jih ščitijo pred korozijo in čistijo sistem. Da pa celoten sistem deluje brezhibno, je hidravlični sistem sestavljen iz različnih komponent. To so hidravlične črpalke, cevi s pripadajočimi priključki, hidravlični cilindri in hidravlični ventili.

Pretok hidravlične tekočine po hidravličnih ceveh je odvisen predvsem od hidravlične črpalke. Ta je zadolžena za dovajanje tekočine ostalim komponentam hidravličnega sistema. Običajno je pretok hidravličnih črpalk med 15 in 40 m3, pri čemer njen pretok uravnavajo hidravlični ventili. Ne glede na to, za katero komponento hidravličnega sistema gre, je pomembno, da poskrbimo za njihovo redno vzdrževanje, s tem pa se izognemo morebitnim okvaram takrat, ko to najmanj pričakujemo.

Podporno kolo omogoča lažje premikanje kmetijske mehanizacije

Različna kmetijska mehanizacija je do danes močno spremenila način dela na kmetijah. Predvsem ga je olajšala, številna težka fizična opravila pa so danes opravljena hitreje in učinkoviteje. Najbolj pomemben element kmetijske mehanizacije so zagotovo traktorji, na katere je mogoče priključiti številne delovne stroje in priključke. Večina od njih ima nameščeno podporno kolo, ki omogoča predvsem lažje premikanje kmetijske mehanizacije, kot so plugi, obračalniki, nakladalke in še marsikaj drugega.

Danes poznamo različne vrste podpornih koles. Lahko so mehanski, hidravlični ali teleskopski. Kot že ime pove, je pri mehanskih podpornih kolesih njihovo premikanje oziroma prilagajanje s pomočjo različnih dimenzij iztegov, pri hidravličnih s pomočjo hidravlike in pri teleskopskih s pomočjo drug v drugega zloženih cilindrov. Podporno kolo zagotavlja optimalno prilagajanje terenu, vendar je potrebno biti pozoren na to, da so tudi dimenzije kolesa lahko zelo različne in da je podporno kolo za plug popolnoma drugačno od tistega za zgrabljalnik.