Je treba intelektualno lastnino posebej zaščititi?

Je treba intelektualno lastnino posebej zaščititi?

V času, ko na mnogih področjih intelektualna lastnina predstavlja bistveno večjo vrednost od fizične, se seveda pojavlja pogosta potreba po zaščiti tovrstne konkurenčne prednosti. V nekaterih primerih je zaščita intelektualne lastnine naravnost nujna, v drugih primerih se verjetno ne splača. Za nekatere vrste intelektualne lastnine pa določene pravice veljajo kar samodejno. Kako se torej orientirati na zahtevnem področju zaščite intelektualne lastnine?

Registracija oziroma prijava

Za nekatere vrste intelektualne lastnine moramo zaščito pridobiti z registracijo oziroma prijavo. Primer je registracija blagovne znamke, ki je zelo pogosto uporabljana oblika zaščite, podoben postopek se zahteva v primeru, da so primerni za zaščito inovacije patenti.

So pa postopki pridobivanja zaščite intelektualne lastnine nekoliko različni in se jih je treba lotiti posamezno. Večinoma sicer ne predstavljajo večjih težav – registracija blagovne znamke se lahko opravi hitro in tudi brez visokih stroškov, na podoben način zaščitijo inovacije patenti, ki jih prijavimo na istem mestu in v podobnem postopku. Vsekakor pa se je treba predhodno dobro poučiti o tem, kaj vse je treba od registraciji oziroma prijavi predložiti in katere pristojbine je treba plačati. V nasprotnem primeru lahko nastanejo dodatni stroški in razne nevšečnosti. Prav tako je treba izbrati pravo vrsto zaščite za določeno intelektualno lastnino – za inovacije patenti na primer ščitijo konkretne izume oziroma aplikacijo domislic, blagovne znamke se vežejo na znake in simbole ipd.

Samodejno veljavne pravice intelektualne lastnine

V nekaterih primerih zaščita intelektualne lastnine velja samodejno. Če je za znake in simbole na primer potrebna registracija blagovne znamke, za neke druge vrste intelektualne lastnine ni potrebno opravljati posebnih postopkov. Takšen primer je avtorska pravica in sorodne pravice, ki veljajo samodejno že takoj z nastankom avtorskega dela. To pomeni, da takšnih stvaritev ni treba posebej prijavljati, temveč določene pravice že veljajo in se lahko uveljavljajo v primeru zlorab.