Kaj vse vključuje vrednotenje podjetja 

Kaj vse vključuje vrednotenje podjetja 

Vrednotenje podjetja in vrednost le tega je podatek, ki bi ga moral vsak podjetnik poznati in tudi redno spremljati. 

Vrednotenje podjetja vključuje tudi, kako na vrednost podjetja vpliva zadolženost podjetja in tudi ali je možno povečati vrednost podjetja.

Lastniki podjetja se mnogokrat sprašujejo o vrednosti podjetja. V podjetje so skozi leta podjetniki vložili veliko časa, energije in denarja. Le koliko je sedaj ves ta pot vreden, ko je podjetje naprodaj.

Podjetje je več vredno, če ima podjetje zaslužek in pozitivno bilanco. Prevzemniki se držijo tega pravila. Čas, znanje in energija, ki je bilo vloženo v podjetje pa se odraza v prihodkih in posledično tudi na zaslužku podjetja. Omenjeni kazalniki, ne finančni vložek je ena izmed osnov pri ocenjevanju vrednosti podjetja, za namen tržne prodaje.

Pri prevzemu podjetja se na kupca prenesejo vsa sredstva, pravice, obveznosti. Obveznosti se negativno odražajo pri končni kupnini. 

Vrednotenje podjetja poveča lastnikov ugled, se pravi njegovo dobro ime.

Prevzem podjetja ni tako preprost postopek

 Pri prevzemu podjetja moramo biti pozorni na več dejavnikov. Prevzem podjetja lahko opravimo sami ali zato najamete posrednike in strokovnjake za to.

Za prevzem podjetja in prepis le tega potrebujemo 

  • Podatke o bodočem, novem lastniku, se pravi ime in priimek, naslov EMSO, številka osebnega dokumenta, izdajatelja dokumenta, davčno številko. V primeru, da je lastnik tujec potrebujemo tudi overjeno kopijo in prevod potnega lista;
  • podatke o zastopnikih družbe, direktor ali prokurist, ime in priimek, naslov EMSO, številko osebnega dokumenta, izdajatelja in davčno številko;
  • novo ime podjetja, v primeru, da se le ta spremeni;
  • novi sedež podjetja;
  • opravljanju dejavnosti, glavno in tudi vse ostale.

Pozorni moramo biti tudi na standardna klasifikacija dejavnosti. Potrebujemo jo za izbor dejavnosti, s katerimi se bomo ukvarjali. Preden se odločimo za novo ime podjetja, je priporočljivo preveriti prosta imena družb na AJPES – u.