Kdaj so inštrukcije učinkovite in kdaj ne?

Kdaj so inštrukcije učinkovite in kdaj ne?

Verjetno ni nobena skrivnost, da omogoča najbolj učinkovite inštrukcije matematika, poleg tega dobre rezultate ponujajo tudi inštrukcije drugih naravoslovnih predmetov. Na drugi strani pa najdemo predmete, ki za inštrukcije niso posebej primerni, ali pa se na ta način težko posreduje le posamezne učne snovi. Kdaj torej pomoč iskati pri inštruktorjih in kdaj je bolje poiskati rešitev drugje?

Inštrukcije fizike, matematike in drugih naravoslovnih predmetov so zelo iskane in cenjene, saj zagotavljajo dobre rezultate, če seveda izberemo ustreznega izvajalca. To je zato, ker imata za inštrukcije matematika in fizika zelo primerno učno snov – naravoslovne predmete je namreč možno poučevati na različne načine, v nekaterih primerih gre pravzaprav za postopke, ki omogočajo zelo raznolike pristope. Pri poučevanju takšne snovi je že drugačna perspektiva lahko zadostna rešitev težav z razumevanjem, pa tudi če ni, je možno lažje in uspešneje nadaljevati s poučevanjem. Inštrukcije fizike pa izstopajo še po tem, da omogočajo učinkovito praktično ponazoritev konceptov iz učne snovi, med drugim je možno izvajati vaje in eksperimente, ki razumevanje snovi močno olajšajo. To sicer do neke mere omogoča za inštrukcije matematika z vajami, a ne tako očitno.

Kdaj torej inštrukcije niso učinkovite? V prvi vrsti lahko ugotovimo, da tovrstno poučevanje ne bo uspešno v primeru, da učna snov ni primerna za to. V nekaterih primerih mora učenec preprosto sam posvetiti dodatno pozornost in več truda, morda pa le več dela – inštrukcije na primer ne morejo nadomestiti branja primarnega gradiva, v najbolj očitnem primeru ne morejo pomagati pri razumevanju književnosti, če se učenec najprej ne seznani z zahtevano literaturo. Inštrukcije fizike so v tem oziru popoln kontrast. Čisto možno je, da učna snov zahteva individualno delo in inštruktor ne bo pretirano učinkovit. Prav tako je treba pomisliti, ali je za inštrukcije pripravljen tudi učenec – nekateri za takšne oblike poučevanja niso posebej dovzetni.