Kršitev blagovne znamke ima resne posledice

Kršitev blagovne znamke ima resne posledice

V množici številnih različnih blagovnih znamk, ki so nam danes na voljo, je pred vstopom na trg potrebno temeljito pregledati baze podatkov, saj obstaja možnost, da so logotipi, besedne zveze ali slogani že registrirani kot blagovna znamka. Če tega ne storimo, potem obstaja nevarnost, da nam največje preglavice dela kršitev blagovne znamke. Gre za neupravičeno uporabo vsakršnega simbola blagovne znamke, ki je že registrirana in pravno zaščitena.

Zavedati se je potrebno, da je kršitev blagovne znamke lahko tudi nezavedna, kar pa ne zmanjša njenih posledic. Če se ne želite soočati s posledicami kršitve blagovne znamke, potem je potrebno natančno preveriti vsak znak, simbol ali besedno zvezo, ki jo želite uporabiti kot lastno blagovno znamko. V izogib temu je celoten postopek registracije blagove znamke priporočljivo prepustiti izbrani patentni pisarni, ki opravi analizo trga, temeljito pregleda baze podatkov, pripravi celotno dokumentacijo in vodi celoten postopek registracije.

Patenti v Sloveniji trajajo 20 let

Patenti sodijo med oblike zaščite intelektualne lastnine, pri čemer ne gre le za izume tehnične narave. Osnovni pogoj pri tem je, da morajo biti tovrstni izumi novi in popolnoma izvirni, zato ni mogoče patentirati nečesa, kar se že uporablja. Vsi patenti v Sloveniji se pridobivajo po identičnem postopku, ki se začne z oddajo vloge, s katero prijavimo patent. Gre za zelo zahteven postopek, ki ga mnogi ne zmorejo sami, zato si raje poiščejo izbranega zastopnika.

Pred oddajo vloge za prijavo patenta, je priporočljivo preveriti, ali je vaš izum res nov v svetovnem merilu in če se zanj sploh lahko podeli patent. S tem si boste za določen čas pridobili izključno pravico, da lahko samo vi izkoriščate svoj izum in nihče drug. Patenti v Sloveniji trajajo do 20 let od datuma vložitve, po izteku trajanja patenta, pa se lahko le ta podaljša, a ne več kot za 5 let.