Pašna oprema po ugodni ceni

Pašna oprema po ugodni ceni

Pašna oprema se v Sloveniji vedno bolj prodaja, saj se vedno več posameznikov, ki ima to možnost, odloči za živinorejo. Poleg tega pa je potrebno živino, ki se samostojno pasi na travniku, zaščititi pred volkovi in ostalimi divjimi zvermi. V specializiranih trgovinah imamo tako na voljo različne artikle, s katerimi poskrbimo, da se bo naša živina mirno in varno pasla skozi celo leto. 

Pašna oprema obsega veliko različnih segmentov. Kdor se šele začenja ukvarjati s pašništvom, bo zagotovo potreboval veliko različnih elementov, ki so nujen sestavni del vsake živinoreje. Zažeti vložek bo precej velik, vendar ga bomo s pridnim in zvestim delom hitro poravnali. V kolikor se odločamo za prosto pašo, bomo morali travnik zavarovati, da nam živina ne bi pobegnila in da je ne bi napadle divje živali. 

Pašna oprema bo v takem primeru zagotovo vsebovala električnega pastirja, ter žico, ki jo bomo napeljali okrog pašnika. Poleg tega pa bomo potrebovali še merilnike napetost, stikala, napenjalce električnega pastirja ter napenjalne in pribitne izolatorje. Šele ko bomo nakupili ves potrebni material, bomo lahko postavili varno ograjo za našo živino. 

Silos za spravilo živalske krme

Silos je naprava, v katero kmetje spravijo različne izdelke, ki so v razdrobljenem stanju. Velikokrat se silos uporabi tudi za spravimo živalske krme, saj bo v silosu krma varno pospravljena in se ne bo posušila, zmočila ali pokvarila. 

Silos služi tudi kot prostor za spravilo suhega sena, ki ga bomo čez zimo potrebovali za hranjenje živine v hlevu. Od zgodnje pomladi pa tja do jeseni se večina živali pase na prostem in jih tako ni potrebno dodatno hraniti. V zimskem času pa so v mrzlih predelih Slovenije krave, koze in ovce vedno na toplem v hlevu. Takrat moramo poskrbeti, da jih vsakodnevno dajemo kvalitetno seno, ki smo ga v poletnem času nakosili na bližnjih travnikih.