Prodaja Podjetja Vam Bo Pomagala Ponovno Zaživeti

Prodaja Podjetja Vam Bo Pomagala Ponovno Zaživeti

Imate podjetje in ste se naveličali vseh skrbi, ki vam jih prinaša? Prodaja podjetja je idealna rešitev, če želite izstopiti iz poslovnega sveta in uživati.

prodaja_in_nakup_podjetja

Prodaja podjetja je zahteven postopek, ki lahko traja dolgo časa. Hkrati pa zahteva tudi ogromno znanja iz različnih področij. Ob prvi misli na prodajo podjetja pa se začnejo pojavljati vprašanja, kako, komu in kdaj je najboljše prodati podjetje. V tem članku vam podajamo nekaj najbolj ključnih informacij, ki vam bodo pomagale, da bo vaša prodaja podjetja kar najbolj uspešna.

Prodaja Podjetja – Kdo Je Lahko Kupec?

Kdo so lahko vaši kupci, je odvisno od tega, kakšno je vaše podjetje, kako je veliko in koliko je lastnik vpleten v poslovanje. Kupce lahko delimo v tri skupine:

 • Investitorji – so kupci večjih podjetij, njihov namen pa je predvsem velik zaslužek. Po navadi iščejo podjetja z velikim potencialom.
 • Strateški kupci – iščejo podjetja, v katerih je usposobljeno vodstvo in bo ostalo v podjetju tudi po prodaji, s tem pa bo poskrbljeno za uspešno poslovanje. Namen teh kupcev je preboj na nove trge in povečanje tržnega deleža.
 • Operativni kupci – najpogosteje jih zanima prodaja manjših podjetij. Najbolj jih zanima priložnost za samozaposlitev in denarne nagrade ob uspešnem poslovanju.

“Za nakup vašega podjetja se lahko odločijo posamezniki, ki jih zanima ta vrsta panoge, vaša konkurenca, ali pa celo vaši zaposleni. “

Lahko pa se za nakup vašega podjetja zanimajo tudi podjetja, ki bi radi strnili poslovne priložnosti svojega podjetja z vašim podjetjem.

Kje lahko prodam podjetje?

Svoje podjetje lahko za prodajo oglašujete na borzi, ki je temu namenjena, lahko pa se odločite za oglaševanje v različnih medijih.

Poleg digitalnih medijev, ki so najboljši način za oglaševanje, pa lahko vaše podjetje prodajate tudi na različnih poslovnih forumih.

Prodaja Podjetja V 7 Korakih

 1. Priprava podjetja: najprej je treba razmisliti, kakšni so cilji prodaje podjetja. Preden steče prodaja podjetja, mora lastnik urediti vso dokumentacijo. Pripraviti mora tudi natančno finančno poročilo, razmerje s podjetjem in davčne podatke.
 2. Predstavitev podjetja: za uspešno predstavitev podjetja potencialnim kupcem, mora lastnik pripraviti kratki profil podjetja in obsežnejši dokument, ki vsebuje natančne podatke podjetja.
 3. Analiza potencialnih kupcev: najboljše je narediti seznam potencialnih kupcev, ki bi lahko bili zainteresirani za nakup podjetja.
 4. Predstavitev dokumentacije podjetja: ko imamo izbrane potencialne kupce, je čas za temeljito predstavitev podjetja. Podpiše se tudi dogovor, v katerem piše, da zainteresirana stran ne sme podatkov nikomur razkriti.
 5. Pogajanje: po uspešno predstavljenem podjetju, lahko začnemo s pogajanji. Analiziramo dobljeno ponudbo, načina plačila, delitev stroškov in davčnih obveznosti. Na podlagi tega se lahko sestavi pogodba.
 6. Transakcija: pred transakcijo se še enkrat opravi temeljit pregled podjetja. Strokovna ekipa bo poskrbela, da bodo vsi postopki, vključno z zaključno fazo, potekali transparentno in brez zapletov.
 7. Vključitev v podjetje: poteka istočasno, kot poteka prodaja podjetja. Pri zadnjem procesu so ključni zaposleni, ki lahko poskrbijo, da bo integracija potekala brez zapletov in da bo najhitreje omogočeno uspešno nadaljnje poslovanje podjetja.

Koliko Je Moje Podjetje Vredno?

Metode, ki se uporabljajo za vrednotenje podjetij, so različne, treba pa je vedeti, ali je namen transakcijski ali ne transakcijski.

“Mala podjetja se vrednotijo na drugačen način kot podjetja večjih družb, katerih delnic lahko kupimo na trgu.”

Pri prevzemu manjšega podjetja (manj kot 50 zaposlenih) se pri prodaji prenese tako funkcija lastnika kot tudi funkcija poslovodje.

Pri iskanju vrednosti manjših podjetij se ocenjuje vrednost podjetja za podjetnika.

Pri večjih podjetjih pa se išče vrednost podjetja za naložbenika.

Metoda vrednotenja glede na sredstva

Je najpogostejša metoda, ki se uporablja za vrednotenje podjetij, kadar je v igri prodaja podjetja. 

Osredotoča se predvsem na premoženje. Torej toliko, kot ima podjetje finančnih obveznosti, toliko je podjetje vredno.

Ta metoda naj ne bi bila najbolj realna, ker ne vključuje premije za delujoče podjetje

Metoda vrednotenja glede na donos

Takšne metode niso primerne za vrednotenje manjših podjetij, saj poteka vrednotenje podjetij, ki so manjša, za podjetnika in ne za naložbenika.

Vrednost podjetja se ocenjuje na podlagi prihodnjih donosov, če ima to podjetje predvidljivo stopnjo rasti.

Metoda vrednotenja glede na tržne primerjave

Ocenjuje se vrednost skozi parametre, ki pokažejo primerljivost podjetja s podobnimi podjetji, ki so že prodana.

Ta metoda ni najbolj učinkovita, ker je zelo malo razpoložljivih podatkov, s katerimi si lahko pomagamo.

Kljub temu pa prinaša najbolj realno ceno, ki jo lahko podjetje doseže na trgu.

Katera metoda vrednotenja podjetij je najbolj uporabna pa je odvisno od velikosti podjetja, kako dobro podjetje posluje, kakšen je zaslužek podjetja in primerjava s podobnimi podjetji, ki so že prodana.

Poleg ocenjene vrednosti podjetja pa na končno ceno, po kateri po navadi steče prodaja podjetja, vpliva več dejavnikov:

 • informacija, koliko ostane zaslužka pred plačanimi stroški,
 • ali podjetje posluje že več kot 10 let,
 • rast prihodkov v zadnjih 5 letih,
 • koliko je blagovna znamka prepoznavna in priljubljena,
 • koliko je panoga, v kateri deluje podjetje, perspektivna,
 • lokacija podjetja,
 • enostavnost prenosa poslovanja,
 • kakšen je razlog za prodajo podjetja,
 • kakšna je konkurenca,
 • kvaliteta zaposlenih.

Minusi, zaradi katerih bo prodaja podjetja otežena, pa so lahko: 

 • poslovanje manj kot 3 leta,
 • diskrecijski denarni tok manjši od 30.000 evrov,
 • panoga brez perspektive,
 • poslovanje je odvisno od lastnika,
 • padanje prihodkov v zadnjih letih,
 • odvisnost od dobavitelja,
 • slaba finančna poročila.

Prodaja in nakup podjetja na borzi

Borza podjetij je bolj razširjena v tujini, se pa vedno bolj uveljavlja tudi pri nas. 

Prodaja podjetja je zahteven proces, ki zahteva veliko časa in znanja iz različnih področij. Zato je pomembno, da imate ob sebi strokovnjake, ki bodo poskrbeli, da bo vse potekalo gladko.

Članstvo na borzi vam prinaša nekatere ugodnosti oziroma brezplačne storitve, kot je na primer priprava tržne analize, priprava prodajne dokumentacije in drugo.

Borza podjetij vam lahko pomaga, da bo prodaja podjetja uspešno zaključena.

Ali Lahko Prodam Tudi s.p.?

Podjetje za prodajo ne rabi biti nujno  d.o.o., lahko je tudi s.p. 

V tem primeru gre prodaja podjetja podjetniku, ki postane prevzemnik tako pravic kot tudi obveznosti.

Podjetnik s prevzemnikom podjetja sklene pogodbo, ki vsebuje firmo in sedež podjetja, ter izjavo o prenosu podjetja.

Pogodba mora vsebovati tudi soglasje o uporabi podatkov podjetnika in vrednost podjetja na dan prenosa podjetja.

Podjetnik preneha opravljati dejavnost, ko se v poslovni register Slovenije vpiše prenos podjetja.

Ker podjetnik, ki ima s. p. odgovarja za svoje obveznosti, se te obveznosti ne prenesejo na kupca podjetja. 

Lahko se obveznosti, ki so v podjetju nastale pred prodajo podjetja, tudi prenesejo na prevzemnika podjetja, ampak le, če se obe strani tako dogovorita.

Terjatve upnikov zastarajo v petih letih.

kako_prodati_podjetje

Na Kaj Paziti Pri Prodaji Podjetja?

Ni pomembno samo, kako prodati podjetje, ampak tudi, na kaj biti pozoren pri prodaji. 

Prodaja podjetja je težka odločitev, saj je v podjetje vedno vloženega veliko časa, truda in trdega dela. Včasih pa je v podjetje treba vložiti tudi lasten kapital.

Še posebej težka je prodaja podjetja, če je v družinski lasti že dolga leta.

Da ne boste česa obžalovali, o prodaji podjetja dobro premislite.

Skrbno pripravite vso potrebno dokumentacijo in poskrbite za dobro predstavitev podjetja potencialnim kupcem.

Prodaja naj bo oglaševana na pravih medijih.

Ko se boste odločili za prodajo, poiščite strokovnjake, ki vam bodo pomagali, da bo prodaja podjetja stekla po vseh pravilih in brez zapletov.

Kdaj je najboljši čas za prodajo podjetja?

Prodaja podjetja se zgodi iz različnih razlogov. Lahko je to bolezen, starost oziroma upokojitev, ali pa celo naveličanost poslovanja. Pravi čas za prodajo podjetja je odvisen predvsem od vaše pripravljenosti, da se boste lahko od podjetja najlažje poslovili. Strokovnjaki pravijo, da je veliko lažje prodati podjetje, če je to nujno potrebno, kot pa če si to samo želite. V slednjem primeru se boste vedno spraševali, ali ste se odločili prav. Preden se odločite za prodajo podjetja, dobro razmislite, kakšne prednosti vam to lahko prinese.

Pogosta Vprašanja

Kakšne so oblike prodaje podjetja?

Prodaja podjetja družbe z omejeno odgovornostjo, poznamo v dveh oblikah. To je lahko prodaja skupaj s prodajo poslovnega deleža v družbi z omejeno vrednostjo. Pri tem gre za to, da se kljub prenosu podjetja na kupca, ohrani vsa sredstva in pravice. Kupec prevzame podjetje v stanju, kakršno je. Druga oblika pa je prodaja podjetja z vsemi sredstvi družbe, pri katerih lahko kupec izbira sredstva in obveznosti. S tem pa ne postane zakonski naslednik podjetja.

Kako oceniti vrednost podjetja?

Vrednotenje podjetij poteka na različne načine. Najpogosteje se uporabljajo tri metode: metoda glede na donos, metoda glede na tržne primerjave in metoda glede na sredstva. Katera metoda je prava za vaše podjetje, je odvisno od tega, kako veliko je podjetje, koliko je zaslužka in kakšna je primerjava podjetja, s podjetji, ki so že prodana.

Kdo se lahko odloči za nakup podjetja

Kupci, ki se odločajo za nakup podjetja, se po navadi delijo v tri skupine: investitorji, operativni kupci in strateški kupci. Kdo je lahko potencialni kupec vašega podjetja, pa je odvisno od tega, koliko je podjetje veliko, v kateri panogi deluje in koliko je lastnik vpleten v poslovanje. Za nakup vašega podjetja se lahko odločijo vaši zaposleni, stranke ali pa vaša konkurenca.

Ali lahko prodam podjetje na borzi?

Prodaja podjetja lahko poteka tudi na borzi. Borza podjetij ima zaposlene strokovnjake iz različnih področij, kot je pravo, finance in davki. Če želite, da bo vaše podjetje prodano brez zapletov, predvsem pa transparentno in uspešno, vam svetujemo prodajo na borzi.

<!