Silos lahko postavimo na vsaki kmetiji

Silos lahko postavimo na vsaki kmetiji

Silos je izredno pomemben del vsake kmetije, ki ima domače živali. Veliko slovenskih kmetov ima doma govedo, ki mora skozi celo leto kvalitetno in dobro jesti. V Sloveniji je na voljo ogromno zelenih površin in dobri kmetje si prizadevajo, da krave čim več časa preživijo na prostem, v objemu zelenih pašnikov. Nekateri kmetje krave tudi pošljejo na planine, kjer je trava veliko bolj kvalitetna in čista, kot v dolinah, kjer je promet in industrija. 

Silos pa je pomemben za zimske dni, saj vanj lahko kmet pospravi hrano, s katero bo živino krmil pozimi, ko ne bo drugega vira naravne hrane. Če želimo imeti zdrave in močne krave, se bomo potrudili, da bomo pripravili kvalitetno in zdravo silažo. Veliko kmetom se namreč priprava silaže ponesreči in tako svojih živeli ne krmijo s primerno in zdravo krmo. 

Silos moramo zato znati pripraviti in ga tudi vzdrževati. Veliko kmetov si pripravi montažni silos, ki se ga zelo lahko vzdržuje. Montažni silosi so tudi izredno veliki in tako kmetu omogočajo pripravo celoletne krme v  obliki silaže.

Siliranje poteka po točno določenem postopku

Siliranje trave ali koruze poteka po točno določenem postopku, ki ga morajo kmetje pred pripravo silosa dobro poznati. Siliranje namreč ni le spravilo trave ali koruze, temveč pomeni dolgotrajen postopek, s katerim kmetje dosežejo, da se sveža krma dobro ohrani za zimske dni. 

Siliranje je postopek, ki se ga lahko nauči vsakdo. Vendar pa je pomembno, da se na začetku posvetujemo s strokovnjaki, ki se s siliranjem ukvarjajo že več let. Tudi prodajalci v kmetijskih trgovinah imajo določene informacije, kako pravilno pripraviti hrano za siliranje. 

Siliranje pa nam bo zagotovo najbolje predstavil kmet, ki že vrsto let sam pripravlja silos in poskrbi, da njegova živina prejme le najboljšo hrano. Takšna živina je namreč bolj zadovoljna in nam bo dala več mleka in bolj kvalitetno meso .