Tehnologija

Tehnologija

Tehnologija je veda, ki preučuje načine izdelovanja izdelkov. Od začetnega do končnega stanja. Na svetu ne obstaja izdelek, ki bi lahko nastal brez uporabe tehnologije.

Tehnologijo delimo na mehansko (vrtanje, žaganje, ulivanje, rezkanje), kemijska tehnologija, gradbena tehnologija, informacijska tehnologija,… Tehnologija je izraz, ki se v sloveniji uporabljala tudi kot “tehnika”, v nekaterih primerih pa tudi informacijska tehnologija.

Informacijska tehnika

Je področje, ki zajema obdelovanje, prenašanje informacij in shranjevanje informacij. Lahko jo delimo na strojno in programsko informacijsko tehniko, da pa je vse to povezano, pa potrebujemo še informacijsko-komunikacijsko tehniko. Informacijska tehnika se skozi čas razvija in tudi spreminja naša življenja. Današnjo družbo nekateri poimenujejo tudi informacijska družba ali pa kar družba znanja.

Informacijska tehnika prispeva velik del učenja, še posebej v izobraževanju, to pa je najbolj vidno pri učenju na daljavo, saj lahko varno dostopamo do okolja za učenje, hkrati pa nas spodbudi k učenju.

Informacijska tehnika

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

kratica: IKT

IKT vključuje izdelke in prakse, ki jih uporabljamo za obdelavo informacij. V danajšnjem času so se razvile iz telekomunikacijske in računalniške industrije, in je področje, ki se najhitreje spreminja in je doživelo že popolno preobrazbo.

IKT zajema tudi zelo širok nabor iz področja telefonije in drugih praks o filmih in podobno. Področje informacijsko komunikacijski tehnologij obsega veliko znanj, ki so potrebna za prenos, obdelavo  in shranjevanje informacij, do katerih lahko dostopamo v elektronski obliki.